Organisation

 
Børne- og Ungecentret Østervang består sammen med familiesektionen, sundhedsplejen, PPR, tandplejen og Spiren af rådgivningsafsnittet i Holstebro Kommune. Selve Børne og Ungecentret Østervang består af 2 afdelinger; en døgnafdeling og en ambulant afdeling.  

 

Østervangs Døgnafdeling driveser jf. Lov om Social Service § 66 stk. 1. nr. 6. Døgnafdelingen er normeret til 16. børn af Det Sociale Tilsyn Midt.

 

Ungeteamet er Holstebro Kommunes ambulante tilbud til unge der har brug for særlig støtte jf. Lov om Social Service § 52 stk. 3. nr. 6. Ungeteamet er ca. i berøring med 80 unge. Endvidere har Ungeteamets integrasionsmedarbejdere vejledning til flygtningefamilie i integrationsperioden ca. 40 familier.  

 

 

Kontakt

Børne- og Ungecentret Østervang

Østervang 10

7500  Holstebro

Tlf. 96 11 53 50

oestervang@holstebro.dk

 

 
Holstebro kommune