Børne- og Ungecentret Østervang

 

Børne- og Ungecentret Østervang består både af et ambulant Ungeteam/Integrationsteam i Holstebro Kommune og en kommunal døgninstitution for børn og unge i alderen 2-18 år.

 

Døgninstitutionen er en foranstaltning under Børn- og Unge i Holstebro Kommune og drives i henhold til Lov om Social Servive § 66. stk. 1 nr. 6.

 

Visitering både til det ambulante tilbud samt til døgntilbuddet sker ved henvendelse til Leder Marianne Beck Hansen.

 

 

 

Holstebro kommune